De helende effecten van het coronavirus.

De helende  effecten van het corona virus.

Ik ben een bewustzijns (Licht) werker: ik steek geen sigaretje op maar graag een Lichtje aan.
In die hoedanigheid werk ik met mensen en open ze voor bewustwording dat alles wat er gebeurt in eigen leven of in de wereld, ook altijd iets goeds in zich draagt :de zaden van verandering en nieuwe ontwikkeling.  En dat zij daarin zélf deel zijn van een oneindige Bron. Ik begeleid ze naar die Bron in zichzelf.

Er is iets onaantastbaar en ontastbaar aanwezig, waar wij deel van zijn, dat aan deze processen bijdraagt. In mijn beleving is in essentie alles heel, en die heelheid, neigt ernaar om zichzelf telkens opnieuw te manifesteren. Dat lijkt mij de kern van evolutie. Het is het proces van groei, afsterven en tot nieuw leven komen. Dat is altijd zo gegaan. .Van dat proces zijn we zelf ook deel, het speelt zich ook in onszelf af. Wij zijn als mens in dit proces medescheppers.  Er is een groot potentieel in ons waar we ons niet voldoende bewust van zijn.  In relatie met de wereld ontstaan nieuwe impulsen in ons, die we kunnen verstaan als we luisteren naar en in onszelf.
Maar is dat de plek waar we luisteren? En zijn we wel open voor wat er in ons wordt aangedragen?

We kijken nog vaak naar buiten en naar anderen. We nemen de verbinding met die bron in onszelf niet zo serieus.
Er zijn zulke grote vraagstukken in onze tijd, waar nieuwe antwoorden op moeten komen en die vinden we niet als we doorrazen in het tempo en in het gedrag waar we nu met zijn allen nog in zitten. Massabewustzijn zou je kunnen zeggen, zoals je deze week ook in alle eenvoud weer kon herkennen: omdat jij 5 pakken toiletpapier haalt, denkt een ander ‘ ojee, dat doe ik ook. maar.’  Als je het vraagt en mensen staan er dan even bij stil,
weten ze zelf niet meer waarom ze zoveel toiletpapier halen. Ze denken niet zelf na, gebruiken hun eigen bewustzijn niet. We doen veel dingen omdat anderen ze ook doen, en daarmee houden we juist alles in stand wat nodig is om te veranderen. Dat gebeurt niet alleen in het klein, maar ook tussen landen. De illusie dat wij niks hoeven te doen, is nu zo ingrijpend geraakt door het corona virus, dat alles in de wereld begint te rammelen. We hebben er geen controle meer over. (Wat overigens ook maar een illusie was.)
Corona, dat onzichtbaar aanwezig is voor ons (behalve door de microscoop), deelt een diepgaande corrigerende tik uit ,naar een  bijstelling van diepere fundamenten in de samenleving, in dienst van het Geheel. Een correctie naar bewustwording van wat ontbreekt in onze technologische en materiële samenlevingen, willen wij met de natuur en elkaar samen kunnen blijven leven, op een wijze die voor onszelf, elkaar en de aarde goed is. Die menselijk is.
Verandering daarnaar, begint met te luisteren naar jouw menselijke kant, in jezelf.
Een kant die we al heel lang veronachtzamen.
Deze crisis zal niet van kortdurende aard zijn, en tot fundamentele veranderingen kunnen leiden. In alle dingen die gebeuren zit altijd het zaad van Licht, van om- en hervorming, van helende effecten. Mijn hart wil zo graag troost bieden voor het lijden dat vele mensen bij deze verandering door moeten maken. En tegelijk zie je veel mooie initiatieven ontstaan, waar mijn hart van gaat zingen.
Onderstaand stukje werd mij toegezonden en dat deel ik hier graag.

THE SURVIVAL OF THE KINDEST 

Als een mens een keer griep doormaakt  kan dat een schok zijn voor het immuunsysteem. Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem.

Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen werken en de natuur een beetje sparen.

ALLES IS MET ALLES VERBONDEN 

We denken soms zo in landsgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en soorten, goed en kwaad, maar deze griepgolf doet daar niet aan mee. In de natuur bestaan deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles verbonden. We zijn één grote familie. We kunnen allemaal geraakt worden en we hebben saamhorigheid en solidariteit nodig als onze weerstand beproefd wordt.

We zijn zo’n enorme consumptieve wereld geworden, maar deze griepgolf vraagt ons om even te stoppen, de boodschappentas thuis laten, zelf thuis blijven, even niet van hot naar her reizen. Even ZIJN in plaats van doen. De voorraden die we hebben aanspreken en al het rennen en vliegen en consumeren even laten kalmeren. We leven in een 24 uurs maatschappij, nu is het een aantal weken of maanden tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer lege dagen op de kalender, we kunnen thuis zijn met onszelf. We voelen weer hoe het is om dagen gewoon samen een gezin te zijn. Met elkaar de tijd beleven.

HET WONDER ONTDEKKEN 

Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af in een digitale dimensie. Nu we elkaar niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is. Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het wonder van iets pas wanneer je het even kwijt bent. 

Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment om onze mee-verander-spieren weer eens flink te trainen. Ook kunnen we ontdekken dat onze acties invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor elkaar en onszelf even iets ontzeggen om voor de zwakkeren zorg te dragen. The Survival of the Kindest! 

Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken, maar de uitdagingen die op ons afkomen aangaan, met zoveel mogelijk medemenselijkheid en zorgzaamheid.

© Psycholoog F. Morelli

🧡

Voor geïnteresseerden in de aanwezige,onzichtbare bron van Licht, in jou en in ons bestaan, is er vanavond  om 20.00.uur een gezamenlijke meditatie op afstand, via een audio opname. Met de energie van Beschermend Licht.
Je kunt je nog tot 17.00.uur opgeven via info@bewegingvanhetgoudenhart.nl. en dan krijg je deze opname gratis toegezonden. De opname blijft daarna beschikbaar,zodat je deze ook later nog kunt bestellen en beluisteren.

In verbondenheid,

Mirjam Langenhuijsen 

www.bewegingvanhetgoudenhart.nl
Lichtbegeleider in de nieuwe tijd.
Schrijfster van Het boek van het Hart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *